Skip to content

Graderingsinformation

En gradering är alltid frivillig och kan vara en sätt att testa sina kunskaper och kunna pressa sina fysiska förmågor. Att få en ny grad kan vara ett uppmuntrande steg att fortsätta sin bana inom kampsporten och att utvecklas och för att få rörelse till en naturlig del av vardagen. Vad som gäller för varje ny grad står i vår graderings-syllabus och i den finns en naturlig utveckling från nybörjare till avancerad. Detta kan skilja sig lite för barngrader då det främsta fokuset för barnen är rörelse och en kampsportsinspirerad träning. 

Barngradering (mon-grad)

För att gradera till sin första grad ska man ha tränat åtminstone två terminer och varit på träningar minst 25 gånger.

Gradering efter första graden bestäms av instruktör i samråd med barn och är beroende av engagemang, deltagande under terminen, tidigare grad och eventuellt ålder. Antal träningstillfällen till att gradera till nästa grad är också här minst 25 gånger.

En gradering kostar 200kr och då ingår bälte (om det är aktuellt) och diplom.

Byte från mon-bälte till vuxenbälte görs i samråd med instruktör.

Vuxengradering

Det ska ha gått åtminstone fyra månader och man ska ha tränat åtminstone 30 gånger sedan sin senaste gradering. När man kommit högre upp i graderna kan dessa tider variera men mer info finns i syllabus.

En gradering kostar 200kr och då ingår bälte (om det är aktuellt) och diplom.

Datum för graderingar annonseras på anslagstavlan och i vår Facebook-grupp.